FONDACIJA BORIS DIVKOVIĆ


Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija će promovisati odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti

Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.Naš tim


Anela Lemeš

Izvršna direktorica

Adi Škaljić

Šef odjela za istraživanje i politike

Nejra Vreto

Program koordinatorica

Amina Efendić

Program koordinatorica


Naši projekti

Projekti koje realizuje Fondacija Boris Divković

ProgWEB


Galerija uvreda


RLPA


Odgovorna politika


APO


EU Mentorship


CPLA


Šansa za nas


NOVOSTI

Projekti koje realizuje Fondacija Boris Divković

BORIS DIVKOVIĆ

Boris Divković je rođen 19. jula 1981. u Tuzli. Završio je Franjevačku  gimnaziju u Visokom 2000. a potom Franjevačku  teologiju u Sarajevu 2006. Radio je u Svjetlu riječi i na BH radiju. Na osnivačkoj skupštini Naše stranke, 5. aprila 2008. izabran je za  potpredsjednika. Preminuo je u Zagrebu 19.  novembra 2011.

"Ono što bismo svi u BiH trebali činiti jest: kloniti se mržnje, praštati i miriti se, graditi uzajamno poštovanje u različitosti, tolerantnost za sve one koji drugačije mole ili misle od nas."

KONTAKTIRAJTE NAS


Kontakt
twitter_bdf
TWITTER