Novosti

O Fondaciji

Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija će promovisati odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.

Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.


3f75718138f7653d703d35c49a7295baBoris Divković
 je rođen 19. jula 1981. u Tuzli. Završio je Franjevačku  gimnaziju u Visokom 2000. a potom Franjevačku  teologiju u Sarajevu 2006. Radio je u Svjetlu riječi i na BH radiju. Na  osnivačkoj skupštini Naše stranke, 5. aprila 2008. izabran je za  potpredsjednika.

Preminuo je u Zagrebu 19.  novembra 2011.