EU Mentorship Podcast #2 / Stories from the Balkans
2 Jula, 2020
“Šansa za nas” – Poziv za apliciranje
3 Avgusta, 2020
Show all

CPLA, Online modul

Zoom online platforma, 27.05. – 13.06.

Učesnici/e online modula CPLA bili/e su mladi/e aktivisti/kinje iz 6 zemalja Jugoistočne Evrope. Cilj ovog projekta jeste probuditi interes mladih za politički aktivizam unutar civilnog društva, uključujući političke stranke, nevladine organizacije i društvene pokrete.

U sklopu online modula, učesnici/e su upoznali/e važnost političkog učešća i poboljšali/e svoja znanja o ulozi nevladinih organizacija i društvenih pokreta u aktivnizmu. Posebno je naglašeno rješavanje pitanja političke apatije kroz politički aktivizam.

Kao dio CPLA projekta, učesnici/e će raditi timski na mini projektima. Timovi će raditi na člancima koji će biti grupisani u publikaciju. Drugi dio projekta uključuje online kampanje na izabrane teme.