Civil Platform for Young Liberal Activists - CPLA


Cilj projekta je potaknuti interes mladih za politički aktivizam, unutar širokog spektra civilnog društva, uključujući političke stranke, nevladine organizacije i društvene pokrete. Liberalne političke nevladine organizacije, širom jugoistočne Europe, okupit će se s mladim predstavnicama i predstavnicima liberalnih političkih stranaka i podići svijest o aktivizmu mladih.
7 Jula, 2020

CPLA, Online modul

[…]