Nacionalna homogenizacija i uništenje građanskog društva
Mart 15, 2017
Politička akademija Boris Divković 21-23. novembar, 2014, Sarajevo
Mart 16, 2017

Dani otvorenih vrata Fondacije Boris Divković, maj 2015.

Fondacija Boris Divković je u sklopu Dana otvorenih vrata organizovala tri panel-diskusije koje su tematizirale relevantna pitanja bh. političkog života nedovoljno zastupljenih u javnom prostoru. Cilj diskusija je bio doprinos jačanju odgovorne politike koja uzima u obzir različite aspekte društva kao što su politička participacija, naročito nezastupljenih skupina društva kao što su mladi i žene, utjecaj religije na politiku, obrazovanje i ljudska prava.

Kako mijenjamo lokalnu samoupravu?

Utorak, 5. maj 2015, 18h, Muzej književnosti, ul. Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

Učesnici/e su razgovarali/e o značaju lokalne samouprave i rada općinskog i gradskog vijeća te nezastupljenosti u javnom prostoru. Takođe, bitna pažnja je posvećena odnosu između općina i grada, pozicije i opozicije na razini lokalne samouprave, potencijalima za direktno djelovanje građana/ki te mogućnostima zajedničkih inicijativa, saradnje kantonalnih, gradskih i općinskih vlasti te raspodjeli sredstava i javnim raspravama. Učesnici/a diskusije: Sanja Lazar, vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva, Vibor Handžić, vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad i Gradskom vijeću Grada Sarajeva i Miroslav Živanović, vijećnik u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Moderator: Nedim Jahić

Odgovorni mediji – političarke u medijima

Srijeda, 6. maj 2015, 18h, Muzej književnosti, ul. Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

Učesnici/e su razgovarali/e o zastupljenosti političarki u medijima, o načinu na koji se o političarkama govori prije, poslije i za vrijeme izbornih kampanja te o (ne)postojanju rodno-osjetljive politike u BiH. Učesnici/e: Nataša Briški, novinarka i PR konsultantica (Slovenija), Vildana Bešlija, vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, Masha Durkalić, novinarka, Nerina Čevra, Predstavništvo Westminster Fondacije za demokraciju u BiH, Fedžad Forto, Fena

Moderatorica: Arijana Aganović

Sekularizam i vjerske slobode – politički i društveni aspekti

Petak, 8. maj 2015, 17h, Muzej književnosti, ul. Sime Milutinovića Sarajlije 7, Sarajevo

Učesnici/e su razgovarali/e o utjecaju religije na politiku i društvo, o odnosu vjerskog i građanskog, koliko su religija i vjerske zajednice relevantne za bh. politički život i različite segmente bh. društva kao što su obrazovanje i umjetnost. Učesnici/e: Ivan Šarčević, Đermana Šeta, Zlatiborka Popov-Momčinović i Bojan Stojčić.

Moderator: Dennis Gratz