EU Mentorship Programme: Western Balkans – A Chance for the EU

Prva generacija EU Mentorship program, iz zemalja Zapadnog Balkana, imali su priliku predstaviti svoj zajednički proizvod nakon tri modula – publikaciju Western Balkans – A Chance for the EU. Ova publikacija je predstavljena u Evropskom Parliament u Briselu, od strane našeg učesnika Jovana Jovanovića tokom Renew Europe konferencije.
Ukoliko želite saznati više, publikacija je dostupna na ovom linku.

EU Mentorship online sesija – Zoom platforma 29 april 2020

Diskusija – EU i Zapadni Balkan u doba COVID-29: Problemi i izazovi

Na ovoj prvoj online sesiji diskutovali smo o problemima i izazovima s kojima su se zemlje Zapadnog Balkana susrele, kao i o njihovom pogledu na EU podršci i očekivanim posljedicama COVID-19 krize. Uvod u sesiju i moderaciju diskusije vodila je Nejra Vreto, Program Koordinatorica Fondacije Boris Divkovic a diskusiju su vodili Robert Fala – Koordinator diplomatske mreže u Ministarstvu vanjskih poslova u Nizozemskoj i Andrew Burgess – Politički savjetnik u ALDE, a završne riječi je dala Jasmina Mršo – Projektna Koordinatorica Fondacije Boris Divković.
Diskusija je bila veoma zanimljiva i od velike pomoći kako bismo finalizirali i oblikovali naše sljedeće korake u izgradnji online aktivnosti. Pored nove generacije EU Mentorship programa, online diskusiji su bili pozvani i prošlogodišnji učesnici/ce kako bi nam, sa svojim stručnim mišljenjem i savjetima pomogli u definisanju sljedećih aktivnosti ali i prisustvovali istim. Finalni proizvod naše diskusije je bio da definišemo interes svakog učesnika kako bismo mogli uspješno pokrenuti podcast serije, od kojih će prva sesija u potpunosti biti pokrivena od strane ELF-a a sve sljedeće, naravno uz podršku ELF-a pod našom organizacijom.
Dakle, diskutovali smo i zajednički prepoznali neke od najbitnijih tema kao što su: zdravstveni sistem, u relaciji država regiona i EU, kao i kako naći liberalni odgovor na krizu COVID-19. Također željeli bismo pokriti i teme poput budućnost Evropske Unije i diskutovati o EU pravnom okviru kada pričamo o zaštiti ljudskih prava, u kontekstu Evropske Konvencije za ljudska prava. Svakako, planiramo pokriti i teme poput ekonomije i koje su to mjere za oporavak od ekonomskih posljedica prouzrokovane COVID-19, te koju vrstu pomoći možemo da očekujemo od Evropske Unije.
Pratite nas za nastavak aktivnosti u maju.

EU Mentorship, modul III, oktobar 2019

Ljubljana, 16.10. – 18.10.2019.

Treći i posljednji modul EU Mentorship treninga počeo je 16. oktobra okupljanjem učesnika u Ljubljani. Trening je organizovan za predstavnike Zapadnog Balkana, parlamentarce i lidere političkih partija širom regiona, uključujući: BiH, Srbiju, Crnu Goru i Sjevenu Makedoniju. Cilj treninga je pružanje potrebne podrške i iskustva iz prve ruke o procesu Evropskih integracija, od strane trenera iz D66 International iz Nizozemske i Neos Lab iz Austrije.
Razgovarali smo o lobiranju unutar evropske mreže liberala, o putu Slovenije ka članstvu u EU i mogućnostima za poboljšanje pristupa zemalja Zapadnog Balkana EU. Posljednja aktivnost bila je diskusija i dogovor o prezentiranju publikacije „Reverse Progress Reports“.
EU Mentorship trening ima za cilj da pripremi i inspiriše političke aktiviste u daljnjem procesu EU integracija i poduzimanju potrebnih mjera za države koje predstavljaju, a istovremeno jačajući mrežu Zapadnog Balkana i kapacitet njihovih političkih stranaka.
Ured za razvoj i evropsku kohezionu politiku posjetili smo 17. oktobra.

EU Mentorship, modul II, avgust-septembar 2019

Sarajevo, 30.08. – 01.09.2019.

Učesnici drugog modula EU Mentorship treninga okupili su se 30. avgusta u Inat kući u Sarajevu. Trening je organizovan za predstavnike Zapadnog Balkana, parlamentarce i lidere političkih partija širom regiona, uključujući: BiH, Srbiju, Crnu Goru i Sjevenu Makedoniju. Cilj treninga je pružanje potrebne podrške i iskustva iz prve ruke o procesu Evropskih integracija, od strane trenera iz D66 International iz Nizozemske i Neos Lab iz Austrije.
Program drugog modula fokusiran je na kreiranje i prezentiranje izvještaja o napretku, korupciju i načine suzbijanja iste, ekonomske reforme i finansiranje, te kulturno i nacionalno brendiranje. Završna tema bila je diskusija o aktuelnom pitanju „zelenih“ politika i ruralnog razvoja.
EU Mentorship trening ima za cilj da pripremi i inspiriše političke aktiviste u daljnjem procesu EU integracija i poduzimanju potrebnih mjera za države koje predstavljaju, a istovremeno jačajući mrežu Zapadnog Balkana i kapacitet njihovih političkih stranaka.
Naredni, a ujedno i posljednji modul će biti implementiran do kraja ove godine.

EU Mentorship, modul I, juni 2019

Beč, 07.05. – 10.05.2019.

Sedmog juna učesnici prve generacije programa EU Mentorship okupili su se u Beču u svrhu održavanja prvog modula, te su imali priliku uz večeru upoznati ostale učesnike/ce širom Zapadnog Balkana što im je omogućilo da se još bolje povežu u zajedničkom putovanju – EU integracijama.
Trening su vodili Robert Farla, Koordinator diplomatske mreže Ministarstva za vanjske poslove u Nizozemskoj iz D66 International i Teresa Reiter, Savjetnica za EU vanjske poslove, odbranu i migracije iz Neos Lab. Teme su bile fokusirane na usvajanje znanja o procesu EU integracija i potencijalnih solucija u očuvanju okoliša, obrazovanja, EU fondova i sl.
Prvi dio dana, kojeg je vodio Robert Farla, je bio vezan za komplesknost EU institucija te se diskutovalo o njihovim ulogama i funkcijama, kao i poziciji Zapadnog Balkana u procesu EU integracija. Drugi dio programa kojeg je vodila Teresa Reiter je bio fokusiran na process pristupanja EU kroz ulogu svake liberalne političke stranke koja je bila prisutna na treningu. Ideja radionice je bila da svaka stranka predloži nekoliko inicijativa i programa koji bi dali doprinos svojim državama u procesu EU integracija.
Završnu diskusiju su vodile Izvršna direktorica Anela Lemeš i Jasmina Mršo, Projektna koordinatorica Fondacije Boris Dikvović, gdje su učesnici mogli i postavljati pitanja te dati finalne zaključke I spremiti se za sljedeći modul koji će se održati u Sarajevu.