Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu

Fondacija Boris Divković (BiH) organizuje edukativni trening namijenjen mladim predstavnicima različitih političkih stranaka koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Projekt financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a njegovu provedbu podržat će Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u okviru programa BHRI. Cilj ovog projekta je naučiti sudionike o posljedicama negativnog korištenja online platformi i podići svijest o nasilnom ekstremizmu, govoru mržnje i cyber bulling putem digitalne kampanje i edukacije. Cilj je educirati mlade lidere i aktiviste i iz FBiH i RS-a o važnosti borbe protiv nasilnog ekstremizma i naučiti razlike između slobode govora i govora mržnje.


BDF-IOM Trening u Sarajevu

Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu

Fondacija Boris Divković je zajedno sa Međunarodnom Organizacijom za Migracije i USAID-om organizovala prvi trening u Sarajevu koji je održan 10-12. januara za sve mlade predstavnike parlamentarnih političkih stranaka u Sarajevu. Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu ima za cilj obrazovati mlade potencijalne političke lidere, u sferi ljudskih prava, borbe protiv govora mržnje, radikalizma i ekstremizma. Prvi dio treninga je bio posvećen teorijskom dijelu, odnosno o negativnim aspektima upotrebe govora mržnje u online prostoru/platformama, koje je prezentirala Profesorica Lejla Turčilo, zajedno sa praktičnim dijelom. Zatim je uslijedilo predavanje BDF eksternog eksperta Alena Kristića koji je našim učesnicima predstavio važnost bilo kojeg oblika ekstremizma, govora mržnje i cyber kriminala, sa fokusom na religijski aspekt. Prvi dan je završen veoma zanimljivim predavanjem novinarke Slobodne Evrope Marije Arnautović, sa praktičnim dijelom gdje su naši učesnici morali da pretražuju online prostor i pronađu primjere govora mržnje njihovih političara. Drugi dan je bio posvećen praktičnom dijelu, gdje je prvi dio treninga vodio Emir Karamujić predstavljajući organizaciju CAT koja i inače na veoma zanimljiv i humorističan način pronalazi načine da se bori protiv govora mržnje u online prostoru. Emir je predstavio organizaciju CAT, njihova djela koja mogu poslužiti kao inspiracija našim učesnicima, te je uslijedila praktična vježba pronalaska primjera govora mržnje političara u Bosni i Hercegovini, te stvaranje kontra-narativa kao jedan od efektnih mehanizama borbe protiv govora mržnje u online prostoru. Posljednji dio treninga je bio posvećen predstavnicima Odjela za politike i istraživanja Fondacije Boris Divković: Faris Šehović i Adi Škaljić koji su imali priliku naučiti naše učesnike o pravilima i pravnim aktima o govoru mržnje te kako pisati i podnositi inicijative i amandmane na zakone.

BDF-IOM Trening u Banja Luci

Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu

Fondacija Boris Divković je zajedno sa Međunarodnom Organizacijom za Migracije i USAID-om organizovala prvi trening u Banja Luci koji je održan 21-23. februara za sve mlade predstavnike parlamentarnih političkih stranaka u Banja Luci i Tuzli. Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu ima za cilj obrazovati mlade potencijalne političke lidere, u sferi ljudskih prava, borbe protiv govora mržnje, radikalizma i ekstremizma. Prvi dio treninga je bio posvećen teorijskom dijelu, odnosno o negativnim aspektima upotrebe govora mržnje u online prostoru/platformama, koje je prezentirala Profesorica Lejla Turčilo, zajedno sa praktičnim dijelom. Zatim je uslijedilo predavanje BDF eksternog eksperta Alena Kristića koji je našim učesnicima predstavio važnost bilo kojeg oblika ekstremizma, govora mržnje i cyber kriminala, sa fokusom na religijski aspekt. Prvi dan je završen veoma zanimljivim predavanjem novinarke Slobodne Evrope Dragane Erjavec, sa praktičnim dijelom gdje su naši učesnici morali da pretražuju online prostor i pronađu primjere govora mržnje njihovih političara. Drugi dan je bio posvećen praktičnom dijelu, gdje je prvi dio treninga vodio Emir Karamujić predstavljajući organizaciju CAT koja i inače na veoma zanimljiv i humorističan način pronalazi načine da se bori protiv govora mržnje u online prostoru. Emir je predstavio organizaciju CAT, njihova djela koja mogu poslužiti kao inspiracija našim učesnicima, te je uslijedila praktična vježba pronalaska primjera govora mržnje političara u Bosni i Hercegovini, te stvaranje kontra-narativa kao jedan od efektnih mehanizama borbe protiv govora mržnje u online prostoru. Posljednji dio treninga je bio posvećen predstavnicima Odjela za politike i istraživanja Fondacije Boris Divković: Faris Šehović i Adi Škaljić koji su imali priliku naučiti naše učesnike o pravilima i pravnim aktima o govoru mržnje te kako pisati i podnositi inicijative i amandmane na zakone.

BDF-IOM Trening u Mostaru

Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu

Fondacija Boris Divković je zajedno sa Međunarodnom Organizacijom za Migracije i USAID-om organizovala prvi trening u Mostaru koji je održan 13-15. marta za sve mlade predstavnike parlamentarnih političkih stranaka u Mostaru. Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu ima za cilj obrazovati mlade potencijalne političke lidere, u sferi ljudskih prava, borbe protiv govora mržnje, radikalizma i ekstremizma. Prvi dio treninga je bio posvećen teorijskom dijelu, odnosno o negativnim aspektima upotrebe govora mržnje u online prostoru/platformama, koje je prezentirao predstavnik digitalne komunikacije i PR sektora Internacionalnog Univerziteta Burch, Amer Džihana, zajedno sa praktičnim dijelom. Zatim je uslijedilo predavanje BDF eksternog eksperta Alena Kristića koji je našim učesnicima predstavio važnost bilo kojeg oblika ekstremizma, govora mržnje i cyber kriminala, sa fokusom na religijski aspekt. Prvi dan je završen veoma zanimljivim predavanjem novinarke Slobodne Evrope Marije Arnautović, sa praktičnim dijelom gdje su naši učesnici morali da pretražuju online prostor i pronađu primjere govora mržnje njihovih političara. Drugi dan je bio posvećen praktičnom dijelu, gdje je prvi dio treninga vodio Emir Karamujić predstavljajući organizaciju CAT koja i inače na veoma zanimljiv i humorističan način pronalazi načine da se bori protiv govora mržnje u online prostoru. Emir je predstavio organizaciju CAT, njihova djela koja mogu poslužiti kao inspiracija našim učesnicima, te je uslijedila praktična vježba pronalaska primjera govora mržnje političara u Bosni i Hercegovini, te stvaranje kontra-narativa kao jedan od efektnih mehanizama borbe protiv govora mržnje u online prostoru. Posljednji dio treninga je bio posvećen predstavnicima Odjela za politike i istraživanja Fondacije Boris Divković: Faris Šehović i Adi Škaljić koji su imali priliku naučiti naše učesnike o pravilima i pravnim aktima o govoru mržnje te kako pisati i podnositi inicijative i amandmane na zakone.