Galerija uvreda – Zid srama u javnom diskursu

Fondacija Boris Divković (BiH) organizuje edukativni trening namijenjen mladim predstavnicima različitih političkih stranaka koji dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine. Projekt financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a njegovu provedbu podržat će Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u okviru programa BHRI. Cilj ovog projekta je naučiti sudionike o posljedicama negativnog korištenja online platformi i podići svijest o nasilnom ekstremizmu, govoru mržnje i cyber bulling putem digitalne kampanje i edukacije. Cilj je educirati mlade lidere i aktiviste i iz FBiH i RS-a o važnosti borbe protiv nasilnog ekstremizma i naučiti razlike između slobode govora i govora mržnje.

Na ovom linku možete aplicirati.