Tanja Grabovac
8 Januara, 2017
Futurea Festival u Zenici, promocija on-line obrazovanja
15 Marta, 2017
Show all

Laptopi za O.Š. „Srednje“


U četvrtak, 2. juna 2016. posjetili smo O.Š. Srednje u Ilijašu sa kojom sarađujemo u sklopu projekta Schools in Connection a koji podržava organizacija One World Citizens iz Nizozemske. Monique van Dam, izvršna direktorica One World Citizens i Izudin Karić, predstavnik Fondacije Boris Divković su uručili laptope direktoru škole a koji će olakšati nastavne aktivnosti učenika i učenica. Prije nekoliko mjeseci, kada smo počeli saradnju sa osnovnom školom Srednje, kroz razgovor sa rukovodstvom škole uočili smo da jedna od prepreka sa kojom se suočava ova škola jeste i nedostatak računara kako u centralnoj tako i u tri područne škole te koje zbog izoliranosti nemaju pristup internetu. Smatrajući da je za kvalitetno i progresivno obrazovanje neophodno da škole budu opremljenje savremenom računarskom opremom odlučili smo da uz pomoć organizacije One World Citizens kupimo laptope za školu. Sljedeći korak u saradnji sa ovom osnovnom školom jeste uvođenje interneta u tri područne škole kao i poboljšanje internet konekcije u centralnoj školi čime će se omogućiti bolja komunikacija djece koja pohađaju područne škole sa djecom iz drugih škola.