Odgovorna politika


Odgovorna politika je program koji spaja različite segmente društva sa politikom, kao što su obrazovanje, kultura, religija, ljudska prava. U sklopu ovog programa Fondacija Boris Divković će podržavati inovativne pristupe u rješavanjima problema sa kojima se bh. društvo svakodnevno susreće a tiču se prvenstveno etno-nacionalnih podjela, diskrimininacije u obrazovanju i političke neodgovornosti.