O Fondaciji

Fondacija Boris Divković je osnovana 2013. godine s ciljem unapređivanja političkih nauka i političke prakse u Bosni i Hercegovini. Fondacija će promovisati odgovornu politiku, koja će služiti svim građanima i građankama i djelovati na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti. Vizija Fondacije Boris Divković je obilježena težnjom da se politička djelatnost uskladi sa osnovnim moralnim principima, što je ideja za koju se Boris Divković zalagao tokom čitavog svog angažmana. Široka rasprostranjenost mišljenja da je spoj morala i politike nemoguć samo je posljedica višedecenijske vladavine neodgovornih politika. Fondacija Boris Divković polazi od pretpostavke da je moguće i potrebno provesti ideološku dekontaminaciju pojma politike u javnom prostoru, čime bi se stvorio uslov za involviranje poštenih i odgovornih ljudi u bh. političke procese.
 

-Tim-

 

Anela Lemeš

Izvršna direktorica


Sasa Vasic

Koordinatorica programa


Jasmina Mršo

Projektna asistentica


Izudin Karić

Koordinator projekta


Alen Krstić

Stručni saradnik


 

 

-Upravni odbor-

 

Dino Mustafić

Osnivač


 

Valida Repovac-Nikšić

Predsjednica Upravnog odbora


 

Darko Rubčić | Vjekoslav Domljan | Arijana Aganović | Amina Ahmetagić

Ćlanovi Upravnog odbora