Akademija političke odgovornosti

Politička akademija Boris Divković je obrazovni program za mlade političare/ke, studente/ice političkih i drugih društvenih nauka i predstavnike/ce nevladinih organizacija koje se bave političkom participacijom mladih i odgovornim politikama u Bosni i Hercegovini. Cilj rada akademije jeste obrazovanje koje će pripremiti mlade ljude za političko djelovanje, promovišući ideju dijaloga, te moralne i odgovorne politike.