Treća generacija RLPA u posjeti Briselu
Oktobar 31, 2018
Schools in Connection: Dijalogom do inkluzije
Novembar 14, 2018

RLPA – PYPA razmjena iskustava i jačanje saradnje

Na poziv Centre Party International Foundation dugogodišnjeg partnera Fondacije Boris Divković uz čiju podršku realizujemo različite projekte i edukativne programe u BiH ali i u regiji, izvrsna direktorica Fondacije Boris Divković Anela Lemes prisustvovala je Akademiji Program for Young Politicians Africa (PYPA). PYPA program se realizuje već sedam godina u 16 država Afrike, te je na osnovu iskustva ovog projekta pokrenuta i Regionalna liberalna politička akademija (RLPA).

Prilikom posjete, Anela je predstavila rad Fondacije Boris Divković i Akademiju RLPA, a učesnici/e i organizatori/ce su razmijenili iskustva u dosadašnjem radu kao i potencijal i ideje za razvoj budućih aktivnosti unutar obje Akademije. Učesnici/e PYPA programa su istakli organizatorima/cama da su edukativni programi ovog tipa jako bitni za mlade političare/ke, daju im neophodna znanja i vještine za bavljenje politikom, ali i pomažu pri razvoju kritičkog mišljenja.