“Znanje je moć” – Bosna i Hercegovina
20 Avgusta, 2017
“Mladi donose odluke” – Srbija
20 Avgusta, 2017
Show all

“Program liberalne politike” – Crna Gora

“Program liberalne politike” imao je za cilj edukaciju mladih i njihovo osposobljavanje za detektovanje, analizu i rješavanje društvenih problema koji se tiču slobode i prava pojedinaca.

Takođe, cilj je bio da kroz različite aktivnosti i vježbe, mladi (studenti) postanu slobodni lideri koji će biti svjesni da mogu biti pokretači promjena koje su neophodne u našem društvu.

Učesnici_e su postavili, kao jedno od osnovnih načela daljeg razvoja mladih, kontinuirane neformalne vidove edukacije i formalno obrazovanje.

Program liberalne politike u značajnoj mjeri je otvorio pitanja koja se tiču  proširenja znanja mladih ljudi o tradiciji slobode u Crnoj Gori, Evropi i svijetu, o njenim filozofima, utemeljivačima, pokretima, istoriji i budućoj perpsektivi takve ideje.