APO 6, novembar 2019.
7 Aprila, 2020
RLPA Alumni, Skopje, decembar 2019.
7 Aprila, 2020
Show all

RLPA Alumni, Brisel, novembar 2019.

Brisel, 17.11. – 22.11.2019.

Alunisti/ce RLPA akademije, članovi/ce liberalnih političkih stranaka iz zemalja Zapadnog Balkana okupili/e su se od 17. do 22. novembra u Briselu. Cilj rada Akademije jeste osnaživanje mladih, politički aktivnih osoba, te pružanje znanja i vještina koje će im pomoći u njihovom daljem političkom angažmanu u političkim strankama, ali i političkom životu zemalja iz kojih dolaze.
Učesnici/e su naučili/e kako da identificiraju zajednički regionalni problem. Razgovarali/e su o propagandi i lobiranju unutar EU i zajedno radili/e na kreiranju nacrta rezolucije „We Are Europe Too“, koja navodi mnoge razloge zašto zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti dijelom EU. Prilikom posjete Parlamentu EU, Rezolucija je predstavljena članicama i članovima Evropskog parlamenta - Ilhan Kyuchyuk, Katalin Cseh i Svenja Hahn, te će biti ponuđena na usvajanje na Kongresu mladih liberala Evrope u martu 2020.
Učesnici/e su dogovorili/e dvije projektne aktivnosti na kojima će raditi: seminar o ljudskim pravima i trening političkog komuniciranja.