RLPA Alumni, Brisel, novembar 2019.
7 Aprila, 2020
APO 6, april 2020.
10 Maja, 2020
Show all

RLPA Alumni, Skopje, decembar 2019.

Skopje, 05.12. – 08.12.2019.

Alumnisti/ce RLPA akademije, članovi/ce liberalnih političkih stranaka iz zemalja Zapadnog Balkana okupili/e su se od 5. do 8. decembra u Skopju. Cilj rada Akademije jeste osnaživanje mladih, politički aktivnih osoba, te pružanje znanja i vještina koje će im pomoći u njihovom daljem političkom angažmanu u političkim strankama, ali i političkom životu zemalja iz kojih dolaze.
Učesnici/e su raspravljali/e o odosu između politike i medija, pitanju kibernetičkog zlostavljanja, zaštiti okoliša i održivom razvoju. Kao i uvijek, praktični dio programa realizovan je putem rada u grupama.
RLPA pruža mogućnost mladim političarima/kama da upoznaju mlade kolege/ice širom regiona i pomaže u jačanju liberalne političke prakse u regionu.