EU Mentorship online sastanak – pisanje Reverse reporta 22.07.2020 Zoom platforma
7 Avgusta, 2020
Show all

Sretan Međunarodni dan mladih!


Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je „Angažiranje mladih za globalno djelovanje“ čime se želi istaknuti važnost učešća mladih na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou za unapređenje institucija i procesa donošenja odluka. Također, ovogodišnji Međunarodni dan mladih postavlja pitanje kako povećati zastupljenost i angažman mladih u takvim procesima. Upravo na tome radimo i mi, zajedno sa našim partnerima, kroz razne edukacije, programe i Akademije. Međutim, stvarne nositeljice i nosioci promjena su upravo mladi sa cijelog Zapadnog Balkana, koji zajedno sa nama svojim aktivnim djelovanjem teže ka smanjenju: nacionalizma, nejednakosti, podijeljenog društva, apatije mladih, a vraćanju morala u politiku!

United Nations, na čiju inicijativu se i obilježava Međunarodni dan mladih, ove godine želi skrenuti pažnju na uključivanje mladih u lokalnoj zajednici te uključivanje mladih na nacionalnom (poput kreiranja i provedbe zakona i politika) i globalnom nivou. Raduje nas činjenica da učesnice i učesnici naših edukacija, programa i Akademija, pokazuju da je ovo moguće. I, zato, mladi – hvala vam i sretan Međunarodni dan mladih!