Anela Lemeš
Izvršna direktorica
 
Saša Vasić
Koordinatorica programa
 
Izudin Karić
Koordinator projekta Schools in Connections
 
Alen Krstić
Stručni saradnik
Dino Mustafić
Osnivač
 
Valida Repovac-Nikšić
Predsjednica Upravnog odbora
 
Darko Rubčić | Vjekoslav Domljan | Arijana Aganović | Amina Ahmetagić
članovi Upravnog odbora