Tim

Anela Lemeš
Izvršna direktorica
 
Vildana Bešlija
Koordinatorica programa
 
Saša Vasić
RLPA program koordinatorica
 
Izudin Karić
Koordinator programa
Dino Mustafić
Osnivač
 
Valida Repovac-Nikšić
Predsjednica Upravnog odbora
 
Darko Rubčić | Albin Zuhrić | Dennis Gratz | Robert Pleše
članovi Upravnog odbora