wp_20161022_027European Liberal Forum (ELF) je u periodu od 21. do 23. oktobra u Sarajevu, organizovao Regionalnu akademiju za liberalizam na temu političke komunikacije i korištenje društvenih medija u kampanji. Suorganizatori eventa su bili Fondacija Boris Divković, Friedrich Neumann Foundation, kao i Naša stranka, koja je bila i domaćin događaja.

Regionalna akademija je okupila učesnike političkih partija iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Rumunije.

14753325_1360489910629940_17835495250305475_oTeme koje su su obrađene obuhvatale su slijedeće segmente: infrastruktura socijalnih medija, targetiranje u službi prenošenja poruka, unaprjeđenje sadržaja u političkoj komunikaciji na socijalnim mrežama.

Predavači na trodnevnom skupu su bili Anika Snel (VVD), Josipa Brkić (Promosapiens, marketing agency), Nedim Jahić (Naša stranka), Branimir Lasničko (Promosapiens, marketing agency), Emma Fahlstedt (Centre Party) i Ellen Bijsterbosch (D66).