Nastavak projekta „Schools in connection“: Radionice i novi laptopi u Osnovnoj školi „Srednje“
April 19, 2017
Aktivnosti u okviru projekta Schools in Connections
Maj 31, 2017

Završen drugi modul treće Akademije političke odgovornosti

U periodu od 20-21 maja 2017.godine, održan je drugi modul Akademije političke odgovornosti Boris Divković, u Franjevačkom Samostanu sv. Bonaventure u Visokom.

Svoje učešće kao predavači i predavačice uzeli su utjecajni profesori, predstavnici političkog i javnog života, kao što su: prof. dr. Vjekoslav Domljan, Univezitet Sarajevo School of Science and Technology, doc.dr. Nasiha Pozder, Arhitektonski fakultet u Sarajevu, fra Drago Bojić, teolog, Jasminka Bjelavac, Heinrich Böll Stiftung, kao i Alen Kristić, teolog i stručni saradnik Fondacije Boris Divković.

Drugi modul ove Akademije imao je za cilj dublje obraditi teme poput:

Političko-ekonomske paradigme sa stajališta svjetskog etosa, Ekonomsko-socijalna tradicija i legislativa BiH, Političko-društvena kapitalizacija raznorodnih ekonomsko-socijalnih resursa, Religiozne socijalne nauke, kao zaboravljeni društveno-politički kapital, detaljno predstavljeni portreti značajnih ličnosti, kao što su: Heinrich Böll, Dorothy Stang, Alva Myrdal, Hélder Câmara i Dag Hammarskjöld. Posebna pažnja posvećena je ekološkim temama, poput: Mogućnosti i prepreke za zelenu tranziciju, Ekološka tradicija i legislativa BiH, te Političko-društvena kapitalizacija raznorodnih ekoloških resursa.

***

Odgovornim pristupom, političkim djelovanjem i provođenjem obrazovnog programa za mlade političare_ke, student_ice političkih i drugih društvenih nauka i predstavnike_ce nevladinih organizacija se nastoji djelovati na postizanju veće političke participacije mladih, ali na odgovoran način. Fondacija Boris Divković, kroz edukativne programe i aktivnosti koje organizuje u sklopu svog rada, želi pripremiti mlade ljude za političko djelovanje, promovišući ideju dijaloga, kao i ideju moralne i odgovorne politike.