Fondacija Boris Divković uspješno završila drugu Regionalnu liberalnu političku akademiju (RLPA)
Oktobar 17, 2017
Završen prvi modul treće generacije Regionalne liberalne političke akademije
April 3, 2018

Završena četvrta Akademija političke odgovornosti

Prošle sedmice završena je četvrta Akademija političke odgovornosti u organizaciji Fondacije Boris Divković. Akademija promoviše odgovorni pristup političkog djelovanja i predstavlja obrazovni program za mlade ljude širom Bosne i Hercegovine.
Teme koje su bile zastupljene obuhvatale su: opšti pojam političke kulture, dominantnu paradigmu regionalne političke kulture iz perspective koncepcije svjetskog etosa, ali i izazovi u saradnji između politike, civilnog društva i obrazovanja, medijima kao prostoru manifestacije i oblikovanja političke kulture. Razgovarali smo o ekonomiji kao političkom ili nepolitičkom području u politici, kulturi sjećanja i postratnoj traumi, odnosu politike i rodne ravnopravnosti, o novoj političkoj kulturi, njenim pretpostavkama, manifestaciji i posljedicama. Također, predstavljeni su globalni politički pokreti ličnosti poput Vaclava Havela i Wangari Muta Maathai, te regionalni politički portreti ličnosti kao što su : Zoran Đinđić i Boris Divković.
Fondacija ovim programom želi doprinijeti razvoju nove političke kulture, kao nezaobilaznom preduvjetu djelotvornom funkcionisanju političkih struktura i miroljubivog suživota u Bosni i Hercegovini. Obrazovanjem nove, mlade generacije političara/ki, koji/e dolaze iz stranaka i organizacija sa različitim političkim predznakom i ideologijama, te razgovorom o temama koje nisu zastupljene u javnosti,  želimo uticati na uvođenje pozitivniih primjera u bh. političkom životu.