Prvi Zbornik radova u izdanju Fondacije Boris Divković predstavlja izbor tema i radova sa treće Akademije političke odgovornosti, održane u novembru 2016. godine, kao i drugog modula Akademije organizovanog u maju 2017. godine.
Pred vama se nalaze odabrana predavanja, tekstovi, eseji predavačica i predavača, profesora i profesorica, predstavnica i predstavnika političkog i javnog života Bosne i Hercegovine. Aktivno učešće u Akademiji uzeli su: doc.dr. Zlatiborka Popov-Momčinović, prof. dr. Dino Abazović, fra Ivan Šarčević, Alen Kristić, Besima Borić, Amela Sejmenović, Željko Ivanković, prof. dr. Vjekoslav Domljan, prof. dr. Sabina Čehajić-Clancy, Sabina Ćudić, mr.sc. Sarina Bakić, Dino Mustafić, doc.dr. Nasiha Pozder, fra Drago Bojić, Jasminka Bjelavac.

Na ovom linku možete preuzeti Zbornik radova treće Akademije političke odgovornosti.