“Koraci do uspješne politike za mlade u lokalnoj zajednici” – Hrvatska
20 Avgusta, 2017
“Program liberalne politike” – Crna Gora
20 Avgusta, 2017
Show all

“Znanje je moć” – Bosna i Hercegovina

Mladi su uglavnom zbunjeni funkcionisanjem političkog sistema u Bosni i Hercegovini, nemaju saznanja o političkim ideologijama i najvažnije – nemaju znanje o izbornom zakonu i sistemu glasanja.

Nezainteresovanost mladih, još od prvih izbora u nezavisnoj BiH, je stalno prisutna, a jedan od osnovnih razloga za postojanje kontinuiranog problema jeste nepoznanica demokratskih principa i funkcionisanja same države.

To je bio i osnovni razlog za realizaciju projekta, koji je bio zasnovan na različitim temama i dvjema dijaloškim sesijama sa 20 mladih ljudi od 18 – 25 godina, a sve sa ciljem da mladi preuzmu aktivniju ulogu u BiH u budućnosti.

Na kraju su svi učesnici  popunjavali online kviz u kojem su bila pitanja iz odslušanih tema, te je najbolji učesnik_ca dobio_la simboličnu nagradu.