Elvedina Omerhodžić
8 Januara, 2017
Tanja Grabovac
8 Januara, 2017
Show all

Zoran Mijić

“Zahvaljujem se na prilici sudjelovati na Akademiji, a i svima koji su sudjelovali u organizaciji. Akademija mi je pružila ono što mogu malo gdje naučiti i spoznati, tačnije mir u donošenju vlastitih odluka. Primjetno je da su teme i predavači/ice pažljivo birani/e i traženi/e. Na Akademiji sam upoznao dosta divnih i dragih ljudi sa kojima ću ostati u kotaktu u narednom periodu. Predlažem da se sve sljedeće Akademije političke odgovornosti oganizuju u istom ambijentu (Franjevački samostan sv. Bonaventure), koji je zasigurno dodatno doprinijeo uspjehu Akademije.” Zoran Mijić, SDP